การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม (3) 1

การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม (3)

บทความ (3) การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม โดยจะเล่าเรื่อง สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก อาจารย์สอนการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก วิธีการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก สรุป และปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (2) ได้เล่าถึงหลักธรรมเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนปฏิบัติธรรม 1.คำนำ             มีคำสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า “ การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” (Well begun is half done.)              ผมเองชอบสุภาษิตบทนี้มาก และยึดถือเป็นข้อคิดตลอดมา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม             การเริ่มต้นที่ดี ย่อมหมายถึง ก่อนจะลงมือฝึกปฏิบัติธรรมก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ ได้แก่ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการฝึกการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่ไปนึกคิดเอาเองว่า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนั้น ทั้ง ๆ ทีไม่เคยศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก: โรงแรมภูทอง          …

Share on Social Media
%d bloggers like this: