หลักการและเหตุผล ในการต่อสู้เอาชนะโรควิด-19 ระบาดในไทยรอบใหม่(13)(New***) 1

หลักการและเหตุผล ในการต่อสู้เอาชนะโรควิด-19 ระบาดในไทยรอบใหม่(13)(New***)

หลักการและเหตุผล ในการต่อสู้เอาชนะโรควิด-19 ระบาดในไทยรอบใหม่ เป็นบทความลำดับที่ 13 ของหมวด 2 ประสบการณ์ ในการบริหารและแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต ว่าด้วย หลักการและเหตุผล ตลอดจนกลยุทธ์ของรัฐบาลในการต่อสู้เอาชนะโรคโควิด-19 ระบาดในไทยรอบใหม่ โดยจะกล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรค  ทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง หลักการและเหตุผลในการต่อสู้ กลยุทธ์การกำหนดพื้นที่ในการควบคุม 1.ความนำ           ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลก แม้ว่าอาจมีข่าวดีที่สามารถคิดค้นและผลิตวัคซีนป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ได้บ้างแล้วก็ตาม           ความรุนแรงของสถานการณ์ระบาดของโรคในประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา ยังมีความรุนแรงมากอยู่ในด้านจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิดระบาด เป็นคนละสายพันธ์กับโซนเอเชีย             สำหรับประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านจำนวนที่ป่วยในประเทศมิได้เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่สามารรักษาหาย และจำนวนผู้เสียชีวิตที่คงที่ จนทำให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และทำให้รัฐบาลเกิดความมั่นใจที่จะคลายล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว             แต่แล้วความหวังดังกล่าวกลับพังทลายลงทันที ทั้ง ๆ ที่ใกล้ถึงเวลาที่คนไทยกำลังจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: