เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี (1) 1

เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี (1)

1.แรงบันดาลใจ                ความทรงจำที่ดีหรือความประทับใจของคนเรา น่าจะมีกันได้ทุกคน อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป สำหรับตัวผมเอง ตลอดระยะเวลาของการรับราชการเป็นนักปกครองเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ได้ผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างและมีทุกรสชาด ทั้งร้อนทั้งหนาว ไม่ว่าจะเป็นความสนุก เพลิดเพลิน หวานชื่นและขมขื่น แต่ในหมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี ผมจะเลือกเล่าเฉพาะเรื่องดี ๆ และน่าประทับใจให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทราบ ผมขอแบ่งเหตุการณ์ในความทรงจำที่ดีออกเป็นประเภทได้ดังนี้ การรับเสด็จ การสร้างถาวรวัตถุ การสร้างวัตถุมงคล การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน การรื้อฟื้นงานประเพณี บัวไหม บัวใหญ่ งานประเพณีเข้าพรรษา การเขียนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง ความประทับใจอื่น ๆ 2.ความทรงจำในการรับเสด็จ             ในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 4 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2537-2541 ผมได้มีโอกาสรับเสด็จหลายครั้ง แต่ครั้งที่อยู่ในความประทับใจของผมเป็นพิเศษมีอยู่ 2…

Share on Social Media
%d bloggers like this: