อังกฤษ-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากไทย (New***)(2) 1

อังกฤษ-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากไทย (New***)(2)

ในบทความ (1)เรื่องเล่า ระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครอง ของประเทศที่พัฒนาแล้ว: ความเบื้องต้น (คลิกข้อความสีฟ้า เพื่อย้อนกลับไปอ่านบทความได้) ได้กล่าวถึงระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้วและน่าสนใจ จำนวน 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดยแต่ละประเทศมีรูปแบบการปกครองประเทศและระบบตำรวจที่แตกต่างกัน สำรับบทความ (2)จะเล่าถึงรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษ  ประกอบด้วย คำนำ รูปแบบการปกครองประเทศ รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองไทยกับอังกฤษ  สรุปและข้อคิดเห็น ก่อนจะทำความเข้าใจระบบตำรวจของประเทศใดประเทศหนึ่งว่า ทำไมจีงมีรูปร่างหน้าเป็นอย่างนี้ ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น ต้องหาคำตอบจากการศึกษารูปแบบการปกครองของประเทศน้ัน ๆ ว่า มีรูปแบบอย่่างไร ใช้หลักการอะไรในการจัดรูปแบบการปกครองประเทศ กรณีการทำความเข้าใจระบบตำรวจของประเทศอังกฤษก็เช่นกัน จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษในภาพรวมเสียก่อน 1.คำนำ              เวลาท่านได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ คงจะมีความสับสนอยู่ไม่น้อย เพราะบางครั้งก็ได้ยินคำว่า ประเทศอังกฤษบ้าง ประเทศสก็อตแลนด์บ้าง บริเตนใหญ่บ้าง…

Share on Social Media
%d bloggers like this: