เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์(9) 1

เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์(9)

1.ความนำ             เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เป็นชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ https://tridirek.com  ซึ่งเป็นชื่อล่าสุด ก่อนหน้านี้ได้เคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีความเป็นมาและเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บแต่ละครั้ง             เพื่อมิให้ท่านผู้อ่านเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อหัวข้อเว็บว่า เป็นชื่ออะไรแน่ ผมจึงขอเล่าความเป็นมาและเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บแต่ละครั้งให้ท่านทราบตามลำดับต่อไป 2.ชื่อหัวข้อเว็บครั้งแรก           ชื่อหัวข้อเว็บเมื่อตอนเปิดตัวใหม่ ๆ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ใช้ชื่อว่า               “รวมเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์ นักปกครอง ที่น่าสนใจ”   เนื่องจากผมได้กำหนดขอบเขตการนำเรื่องเสนอจากประสบการณ์การรับราชการเป็นนักปกครองของผมเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 40 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2517-2554           การใช้ชื่อหัวข้อเว็บดังกล่าว เป็นการบอกแนวในการเขียนบทความว่า จะนำเอาประสบการณ์ของนักปกครอง ที่เห็นว่าน่าสนใจ มาบอกเล่า ให้สนุก…

Share on Social Media
%d bloggers like this: