เรื่องราวในอดีต ของเวียดนามที่น่าสนใจ(17) 1

เรื่องราวในอดีต ของเวียดนามที่น่าสนใจ(17)

หลังจากเวียดนามได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจ โด๋ย เม้ย (Doi Moi) ทำให้มีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

Share on Social Media
%d bloggers like this: