รูปแบบการปกครองของ สิงคโปร์ เป็นระบบเผด็จการรัฐสภาจริงหรือไม่ (14)(New***) 1

รูปแบบการปกครองของ สิงคโปร์ เป็นระบบเผด็จการรัฐสภาจริงหรือไม่ (14)(New***)

ผลงานโดดเด่น จนพรรคฝ่ายค้านไม่อาจเอาชนะในการเลือกตั้งได้ จะเรียกว่า เป็นเผด็จการได้อย่างไร

Share on Social Media
%d bloggers like this: