ระบบตำรวจ ของ ฝรั่งเศส-ระบบตำรวจคล้ายไทยในอดีต(10) 1

ระบบตำรวจ ของ ฝรั่งเศส-ระบบตำรวจคล้ายไทยในอดีต(10)

บทความระบตำรวจ ของฝรั่งเศส-ระบบตำรวจก็คล้ายไทยในอดีต โดยจะเล่าถึง รูปแบบการปกครองกรุงปารีส ระบบตำรวจฝรั่งเศส กระทรวงมหาดไทยกับระบบตำรวจ สรุป และคุยกับดร.ชา (เปรียบเทียบระบบตำรวจ ฝรั่งเศส-ไทย) บทความก่อนหน้านี้คือบทความ (9) ได้กล่าวถึง ข้อมูลเบื้องต้นของฝรั่งเศสที่ควรทราบ รูปแบบการปกครองของฝรั่งเศส และเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ฝรั่งเศส-ไทย(คุยกับดร.ชา) 1.คำนำ             ในบทความที่แล้ว ผมได้กล่าวถึง รูปแบบการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งได้เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ฝรั่งเศส-ไทย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจรูปแบบการปกครองของฝรั่งเศสว่ามีส่วนเหมือนและแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของไทยอย่างไรบ้าง             สำหรับบทความนี้ จะได้เล่าถึงรูปแบบการปกครองกรุงปารีส ระบบตำรวจของฝรั่งเศส รวมทั้งจะได้เปรียบเทียบกับระบบตำรวจไทยว่าเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร           ในด้านระบบกฎหมายและระบบศาล ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย และเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เช่นเดียวกันกับประเทศไทย 2.รูปแบบการปกครองกรุงปารีส             กรุงปารีสเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่สวยงามที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะได้เยือน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นและรูปแบบการปกครอง…

Share on Social Media
%d bloggers like this: