ดอกทานตะวัน หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ในตอนเช้า แสดงให้เห้นพลังบวก

แรงบันดาลใจในการเขียนบทความรวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ฯ(7)

ก่อนจะถึงวันปฐมฤกษ์ของการนำบทความลงโพสต์ในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ(Collections of Stories: Fun and Creative Experiences of Administrative Officials) คือ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  ผมดร.ชา ในฐานะผู้เขียนบทความและผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่าน ทราบ ได้แก่ ภูมิหลังและ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประเภทของบทความ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางในการเขียนบทความ                     ภูมิหลัง           ผมเคยรับราชการเป็นนักปกครอง นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 และได้มีความเจริญก้าวหน้าในราชการขึ้นไปตามลำดับ ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอและหลายจังหวัด เป็นเวลายาวนานร่วม 14 ปี ก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นปลัดจังหวัด  และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2554…

Share on Social Media
%d bloggers like this: