การสั่ง จิตใต้สำนึก-เหตุใดจึงไม่ประสบความสำเร็จ (8) 1

การสั่ง จิตใต้สำนึก-เหตุใดจึงไม่ประสบความสำเร็จ (8)

บทความ (8) ทำไมการสั่งจิตใต้สำนึกจึงไม่ประสบความสำเร็จ จะกล่าวถึง ความนำ เหตุใดในการสั่งจิตใต้สำนึกจึงไม่ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับในการสั่งจิตใต้สำนึกให้ประสบความสำเร็จ สรุป และปิดท้ายด้วยการคุยกับ ดร.ชา อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือบทความ (7) ได้เล่าถึง การสั่ง จิตใต้สำนึก ตอน 2 ซึ่งเป็นคำแนะนำวิธีในการออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายในให้ได้ผล (กรุณาคลิกข้อความสีฟ้าเพื่อย้อนกลับไปอ่านบทความ) 1.ความนำ           หลายท่านอาจจะเคยทดลองใช้การสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุขมาบ้างแล้ว  อาจจะประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง             แท้ที่จริง การสั่งจิตใต้สำนึกเป็นเพียงการเริ่มต้นในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ลำพังการสั่งจิตใต้สำนึกอย่างเดียวไม่อาจจะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ จะต้องมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกื้อหนุนด้วย เช่น ความเพียรพยายาม การตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของเรา             ดังนั้น บทความนี้จึงต้องการบอกเล่าให้ท่านทราบว่า ทำไมการสั่งจิตใต้สำนึกจึงไม่ประสบความสำเร็จ และจะแก้ไขอย่างไรจึงจะทำให้การสั่งจิตใต้สำนึกให้ประสบความสำเร็จได้ดังหวัง 2. ทำไมการสั่งจิตใต้สำนึกจึงไม่ประสบความสำเร็จ             การสั่งจิตใต้สำนึก เป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ โดยลำพังการสั่งจิตใต้สำนึกอย่างเดียว…

Share on Social Media
%d bloggers like this: