นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง(11) (New***) 1

นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง(11) (New***)

บทความ “นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง นับเป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด เรื่องเล่า ประสบการณ์ ในการปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึง นิวรณ์ 5 ของผมคืออะไร อุบาสิกา พิมพา อุ้มบุญ คือใคร  ทำไมพระกรรมฐานหลวงจึงสามารถแก้นิวรณ์ 5 ของผมได้ สรุป และคุยกับดร.ชา             อนึ่งในบทความที่แล้ว คือ บทความ (10) ผมได้เล่าถึง ธรรมะ ที่ใช้ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ 1.ความนำ           ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่า การที่ผมสามารถเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า ประสบการณ์ การปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มาให้ท่านอ่านตามลำดับ ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ใช่พระหรือนักบวชแต่อย่างใด…

Share on Social Media
%d bloggers like this: