วิเคราะห์ อายุของประธานาธิบดีอเมริกา ขณะเข้าดำรงตำแหน่ง (11)(New***) 1

วิเคราะห์ อายุของประธานาธิบดีอเมริกา ขณะเข้าดำรงตำแหน่ง (11)(New***)

1.ความนำ วิเคราะห์ อายุของประธานาธิบดีอเมริกา ขณะเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา จะกล่าวถึง ความนำ แนวทางในการวิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์ สรุปผล และคุยกับดร.ชา             ในบทความที่แล้ว (10) ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาอยู่ในกำมือของคนเพียง 538 คน ได้เล่าให้ท่านทราบว่า ตามรัฐธรรมนูญอเมริกากำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกามีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงเหมือนอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด เพราะอาจจะคิดเอาง่าย ๆ ว่า ประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยของโลก ต้องให้ผู้นำประเทศได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้น จะให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมเหมือนอย่างประเทศที่ยังไม่เจริญอย่างไร             หากต้องการทราบเหตุผลว่า ทำไมคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญอเมริกา จึงไม่ยอมให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรง กรุณาย้อนกลับไปอ่านบทความ (6) นวัตกรรม ใหม่ ในการสร้างรัฐธรรมนูญอเมริกา           แม้การเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 2020…

Share on Social Media
%d bloggers like this: