อานาปานสติ สัมมาสมาธิ 16 ขั้นตอน เพื่อคลายทุกข์ (14)(New***) 1

อานาปานสติ สัมมาสมาธิ 16 ขั้นตอน เพื่อคลายทุกข์ (14)(New***)

1.ความนำ อานาปานสติ สัมมาสมาธิ 16 ขั้นตอน เพื่อคลายทุกข์ เป็นบทความลำดับที่ 14 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึง การทบทวนความรู้พื้นฐาน การฝึกอานาปานสติ ตามแนวคำสอนของพุทธทาสภิกขุ 16 ขั้น และเคล็ดลับในการกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก           ก่อนหน้านี้ ผมได้เล่าให้ท่านทราบแล้วในบทความ (3) ว่า การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม ผมได้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นครู แต่มิได้หมายความว่า ผมได้ไปบวชเรียนกับท่านโดยตรง แต่ผมได้อาศัยการศึกษาหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านพุทธทาสเป็นผู้เขียน หนังสือเล่มนั้นคือ อานาปานสติ เป็นคู่มือ           หากจะถามว่า ทำไมจึงต้องมีครูสอนการเจริญสมาธิ            คำตอบคือ สิ่งที่เราต้องการคือสัมมาสมาธิ(สมาธิชอบหรือถูกต้อง) อันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคแปด เพราะถ้าไม่มีครูสอน เราอาจจะหลงทาง แทนที่จะได้พบความสว่าง อาจจะได้พบความมืดมน…

การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม (3) 2

การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม (3)

บทความ (3) การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม โดยจะเล่าเรื่อง สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก อาจารย์สอนการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก วิธีการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก สรุป และปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (2) ได้เล่าถึงหลักธรรมเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนปฏิบัติธรรม 1.คำนำ             มีคำสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า “ การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” (Well begun is half done.)              ผมเองชอบสุภาษิตบทนี้มาก และยึดถือเป็นข้อคิดตลอดมา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม             การเริ่มต้นที่ดี ย่อมหมายถึง ก่อนจะลงมือฝึกปฏิบัติธรรมก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ ได้แก่ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการฝึกการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่ไปนึกคิดเอาเองว่า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนั้น ทั้ง ๆ ทีไม่เคยศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรก: โรงแรมภูทอง          …

Share on Social Media
%d bloggers like this: