ความเครียด แก้ได้ไม่ยากด้วยหลักธรรมะ(12) 1

ความเครียด แก้ได้ไม่ยากด้วยหลักธรรมะ(12)

“ความเครียด แก้ได้ไม่ยากด้วยหลักธรรมะ ” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึง ความเครียดหรือภาวะเครียด คืออะไร และมีอาการอย่างไร ผลของภาวะเครียดต่อชีวิตประจำวัน สาเหตุแห่งภาวะเครียด  การลดภาวะเครียดด้วยหลักธรรมะ และสรุป ภาวะเครียด อาจจะเกิดผู้กับผู้โชคดีถูกลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งก็ได้ แทนที่จะเป็นโชคลาภกลับกลายเป็นทุกขลาภแทน เพราะมีแต่คนเข้ามาขอเงิน ดังตัวอย่างหลวงพ่อ มนตรี สามัจโจหรือหลวงพ่อเปี๊ยก แห่งวัดทินนกรนิมิต อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวนมากถึง 18,000,000 บาท จนต้องหนีออกจากวัด             อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความคือ นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง…

Share on Social Media
%d bloggers like this: