รัฐธรรมนูญฉบับแรก ของอเมริกา ต้องถูกยกเลิก เพราะเหตุใด(4) 1

รัฐธรรมนูญฉบับแรก ของอเมริกา ต้องถูกยกเลิก เพราะเหตุใด(4)

บทความนี้ เป็นบทความลำดับที่ 4 ในหมวดเรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา จะกล่าวถึงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกา หลักการและสาระสำคัญ จุดอ่อนและการสิ้นสุด สรุป คุยกับดร.ชา 1.ความนำ             ในบทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (3) ผมได้เล่าถึงการประกาศอิสรภาพและสงครามปฏิวัติอเมริกา ซึ่งเป็นสงครามที่ส่งผลสะเทือนต่อโลกในเวลาต่อมาเป็นอันมาก เนื่องจากเป็นสงครามปฏิวัติของประชาชนโค่นล้มอำนาจตามระบอบการปกครองเดิมที่มีอยู่ แล้วสร้างระบอบการปกครอบแบบใหม่ที่มีความก้าวหน้าและแปลกใหม่             สำหรับทความนี้ ผมจะเล่าให้ท่านทราบว่า ภายหลังได้มีการประกาศอิสรภาพและได้มีการทำสงครามปฏิวัติอเมริกาแล้ว ทำให้มีประเทศใหม่เกิดขึ้น คือประเทศอเมริกา ปัญหาคือประเทศเกิดใหม่อย่างอเมริกาได้สร้างรูปแบบการปกครองประเทศอย่างไร และสามารถใช้แก้ปัญหาของประเทศที่เกิดใหม่ได้ไหม 2.ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกา             2.1การรวมตัวเป็นประเทศเดียวกัน           ภายหลังได้ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ทำให้ดินแดนอาณานิคมทั้ง 13 แห่งได้กลายเป็นดินแดนอิสระแต่ยังไม่ได้รวมตัวเป็นประเทศเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ดินแดนอิสระทั้ง 13 แห่ง ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นสภาคองเกรสแห่งภาคพื้นทวีป…

Share on Social Media
%d bloggers like this: