เรื่องราวในอดีต ของเวียดนามที่น่าสนใจ(17) 1

เรื่องราวในอดีต ของเวียดนามที่น่าสนใจ(17)

หลังจากเวียดนามได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจ โด๋ย เม้ย (Doi Moi) ทำให้มีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

รัฐไทย เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างไร (3) (New***) 2

รัฐไทย เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างไร (3) (New***)

รัฐไทย เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างไร เป็นบทความลำดับที่ 3 ในหมวด เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ โดยจะกล่าวถึง ความหมายของสงครามเย็น สงครามเย็นระยะที่หนึ่ง สงครามเย็นระยะที่สอง  รัฐไทยเกี่ยวข้องกับสงครมเย็นอย่างไร สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว (2) ผมได้เล่าถึงเรื่อง ไทย แลนด์ หรือประเทศไทย ได้รับแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจอย่างไร  โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค ยุคโบราณเป็นผลมาจากสงครามขยายอาณาเขตของพระมหากษัตริย์ ยุคที่สอง เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่สาม เป็นผลมาจากการต่อสู้ทางอุดมการณ์และสงครามเย็น และยุคปัจจุบัน เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์           สำหรับบทความนี้ คือ รัฐไทยหรือประเทศไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างไร ผมคิดว่าหลายท่านคงอยากจะทราบ เพราะในยุคสงครามเย็นนั้น โลกของเราเต็มไปด้วยความตึงเครียดมาก โดยผมจะเล่าให้ท่านทราบตามหัวข้อดังนี้ คือ ความหมายของสงครามเย็น…

Share on Social Media
%d bloggers like this: