อเมริกา มีกำเนิดจากอาณานิคม 13 แห่ง (2) 1

อเมริกา มีกำเนิดจากอาณานิคม 13 แห่ง (2)

บทความนี้ เป็นบทความที่ 2 ของหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา โดยจะเล่าถึง การค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัส สงครามเจ็ดปีระหว่างบริเตนใหญ่หรืออังกฤษและฝรั่งเศส กำเนิดอาณานิคม 13 แห่ง  สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว (1) ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจว่าเป็นเพราะเหตุใด ผมจึงเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา และจะเล่าถึงหัวข้อใดบ้าง             สำหรับบทความนี้ ต้องการเล่าให้ท่านผู้อ่านทราบว่า ประเทศสหรัฐเกิดขึ้นจากดินแดนอาณานิคมของอังกฤษจำนวน 13 แห่ง กล่าวคือ ประเทศสหรัฐ เป็นประเทศที่เกิดใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18  เกิดก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยเพียง 6 ปี หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ประเทศสหรัฐเกิดในสมัยกรุงธนบุรีนั่นเอง                 หากท่านไม่ได้ศึกษาว่า ประเทศสหรัฐมีกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ท่านก็อาจจะไม่เข้าใจความเป็นมา แนวคิดและหลักการในร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกา ซึ่งได้มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนำของโลกภายช่วงเวลาอันสั้น   โดยได้เริ่มฉายแววความเป็นมหาอำนาจมานับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: