อิสรภาพและการปฏิวัติอเมริกา(3) 1

อิสรภาพและการปฏิวัติอเมริกา(3)

บทความนี้ เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา โดยจะกล่าวถึง การปกครองอาณานิคม 13 แห่ง กับพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งบริเตนใหญ่ ก่อนจะประกาศอิสรภาพของอเมริกา คำประกาศอิสรภาพของอเมริกา สงครามปฏิวัติอเมริกา สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ             ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (2) ผมได้กล่าวถึง การกำเนิดอาณานิคม 13 แห่งของบริเตนใหญ่หรืออังกฤษ บนแผ่นดินโลกใหม่ คือ อเมริกา เพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบจุดเริ่มต้นของการสถาปนาประเทศอเมริกาในเวลาต่อมา             สำหรับบทความนี้ ผมจะเล่าขยายความต่อไปว่า หลังจากบริเตนใหญ่รบชนะฝรั่งเศสในการชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนอาณานิคมบนแผ่นดินอเมริกาในสงครามเจ็ดปี โดยบริเตนใหญ่เป็นฝ่ายชนะ และได้ทำข้อตกลตามสนธิสัญญากรุงปารีส 1763  แล้ว หลังจากนั้น บริเตนใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าจอร์จ   ที่ 3 ได้ปกครองอาณานิคม…

Share on Social Media
%d bloggers like this: