สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร (2) 1

สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร (2)

สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร นับเป็นบทความลำดับที่ 2 ของหมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำ โดยจะกล่าวถึง ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดสกล ฯ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  การเตรียมการรับเสด็จ ฯ ปี พ.ศ. 2538 มูลเหตที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตร พิธีทำขวัญนาค บนลานคำหอม  สรุป และคุยกับดร.ชา การบวชถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ เป็นที่นิยมของข้าราชการหรือบุคคลในแวดวงกีฬาและบันเทิงของไทย อย่างเช่น ข่าวการบวชถวายเป็นพระราชกุศลของนักมวยไทยชื่อก้องโลก บัวขาว (สมบัติ) บัญชาเมฆ ทีวัดบางแวก ซอยจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่่ 19 ตุลาคม 2563 อนึ่ง บทความก่อนหน้าที่ (1) ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ใน ความทรงจำที่ดีของผมในภาพรวมว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้าง หากท่านสนใจอยากทราบ กรุณาย้อนกลับเข้าไปอ่านได้…

Share on Social Media
%d bloggers like this: