การ แก้ไข ปัญหา วิกฤตทางการเมืองของอเมริกาด้วยรัฐธรรมนูญ (7) (New***) 1

การ แก้ไข ปัญหา วิกฤตทางการเมืองของอเมริกาด้วยรัฐธรรมนูญ (7) (New***)

บทความนี้นับเป็นบทความลำดับที่ 7 การ แก้ไข ปัญหา วิกฤตทางการเมืองของอเมริกาด้วยรัฐธรรมนูญ ของหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา โดยจะกล่าวถึง วิกฤติทางการเมืองของอเมริกา คือ อะไร กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอเมริกา การ แก้ไข ปัญหา วิกฤตทางการเมืองของอเมริกาด้วยรัฐธรรมนูญ  สรุป และคุยกับดร.ชา         อนึ่งในบทความที่แล้ว คือ บทความ (6) ได้กล่าวถึง การใช้ นวัตกรรม ใหม่ สร้างรัฐธรรมนูญอเมริกา 1.วิกฤตการทางการเมืองของอเมริกา คือ อะไร           ประเทศอเมริกาเป็นประเทศเกิดใหม่เมื่อปลายศตวรรษที่ 18 คือ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ด้วยการประกาสอิสรภาพ ไม่ยอมเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิบริเตนอีกต่อไป แต่ประเทศนี้เป็นดินแดนที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา…

Share on Social Media
%d bloggers like this: