ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง(1) 1

ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง(1)

เรื่องเล่าความสนุกประสบการณ์อันยาวนานร่วม 45 ปีในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง เกิดจากการที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.2518 ชื่อหนังสือเลขโชคของไคโร ซึ่งผมได้ซื้อจากร้านหนังสือแถววังบูรพา โดยเนื้อหาของหนังสือได้อธิบายถึงการรู้จักของอุปนิสัยคนจากตัวเลขวันที่ที่เกิด นับตั้งแต่เลข 1 จนถึงเลข 9              หลังจากนั้น ผมได้ใช้หลักจากหนังสือเล่มนั้นไปลองทายนิสัยผู้คนที่ผมรู้จักคุ้นเคยเรื่อยมา จนเห็นว่า มีความถูกต้องค่อนข้างมาก น่าจะพอนำมาเป็นหลักพื้นฐานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้างได้อย่างสนุกและง่าย ๆ ซึ่งน่าจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างมนุษสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเหล่านั้นได้ไม่ยาก 1.หนังสือเลขโชคของไคโร           เมื่อปีพ.ศ.2518 หรือเมื่อ 45 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปหาซื้อหนังสือแถววังบูรพา ซึ่งในยุคนั้นยังมีโรงภาพยนต์รุ่นเก่าอยู่ 3 โรง คือ แกรนต์ คิงส์ และควีนส์ ตั้งอยู่ติดกันอยู่ตรงกลางของบริเวณที่เรียกว่า วังบูรพา โดยรอบเป็นร้านหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น สำนักพิมพ์    แพร่พิทยา สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และสำนักพิมพ์ก้าวหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล…

Share on Social Media
%d bloggers like this: