รูปแบบการปกครอง ของ ญี่ปุ่น-รูปแบบการปกครองเคยคล้ายไทย (12) 1

รูปแบบการปกครอง ของ ญี่ปุ่น-รูปแบบการปกครองเคยคล้ายไทย (12)

บทความ (12) รูปแบบการปกครอง ญี่ปุ่น-รูปแบบการปกครองเคยคล้ายไทย จะกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นของญี่ปุ่นที่น่าสนใจ รูปแบบการปกครองก่อนจะแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 รูปแบบการปกครองหลังสงครมโลกครั้งที่ 2 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป และคุยกับดร.ชา (เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ญี่ปุ่น-ไทย)             ในบทความก่อนหน้านี้ (11) รูปแบบการปกครอง ได้เล่าถึงการปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นยุคจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนำประเทศหนึ่งของโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ 1.ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศญี่ปุ่นที่ควรทราบ           ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศญี่ปุ่นที่ควรทราบ ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร รายได้รวมประชาชาติ และรายได้เฉลี่ยต่อหัว             1.1 ทำเลที่ตั้ง             ญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียตะวันออก เป็นหมู่เกาะ มีจำนวน 6,852 เกาะ  ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีจีน และเกาหลี เป็นประเทศเพื่อนบ้านบนแผ่นดินใหญ่ (Wikipedia, Japan, 10th…

Share on Social Media
%d bloggers like this: