สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4) 1

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเดี่ยว มีรูปแบบปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Share on Social Media
%d bloggers like this: