ความยุติธรรมที่อาจจับต้องได้ : การสร้างระบบและกลไกถ่วงดุลอำนาจตำรวจไทย (16)(New***) 1

ความยุติธรรมที่อาจจับต้องได้ : การสร้างระบบและกลไกถ่วงดุลอำนาจตำรวจไทย (16)(New***)

ความยุติธรรมที่อาจจับต้องได้ คือ ความยุติธรรมที่อยู่แค่เอื้อม หรืออยู่ไม่ห่างไกล

Share on Social Media
%d bloggers like this: