การประนีประนอม ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา (5) 1

การประนีประนอม ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา (5)

การประนีประนอมหรือการเจรจาทำความตกลง ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา หรือการตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตก นับเป็นบทความลำดับที่ 5 ของหมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทยกับชาติมหาอำนาจ โดยจะกล่าวถึง พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการชุมนุม การประนีประนอมในยุครัชกาลที่ 3 การเจรจาทำความตกลงในยุครัชกาลที่ 4  สรุป และคุยกับดร.ชา             บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (3) ศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติอย่างแรงกล้า ทำให้ไทยชนะสงครามเย็น 1.พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง           ในสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน กลุ่มม็อบที่เรียกชื่อว่า “ คณะราษฎร 2563”ได้ตั้งข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้นายกรัฐมนตรีลาออก ให้ยกร่างรัฐธรรมใหม่ และให้มีการปฏิรูปสถาบัน ท่ามกลางมีกระแสข่าวการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทยจากชาติมหาอำนาจตะวันตกบางชาติ                                                    มีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

Share on Social Media
%d bloggers like this: