แรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนักปกครอง-ภูมิหลังและนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก(1) 1

แรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนักปกครอง-ภูมิหลังและนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก(1)

การเข้าสู่อาชีพนักปกครองของผม ก็ด้วยภูมิหลัง และแรงบันดาลใจ 4 ประการ คือ นักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก ผู้ว่า ฯ ในดวงใจ นายอำเภอผู้น่าเกรงขาม และคำพยากรณ์ของโหราจารย์ สำหรับ ตอน (1) นี้ จะขอเล่าถึงภูมิหลัง และนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก 1.ภูมิหลัง           ตระกูลของผม  ในชั้นคุณปู่ คุณย่า ถอยหลังลงไปเป็นชาวนา  แต่พอรุ่นคุณพ่อของผม ได้เริ่มผันตัวเข้าสู่อาชีพรับราชการ โดยคุณพ่อของผมได้เริ่มต้นด้วยการเป็นเสมียนของกรมสรรพสามิต ต่อมาก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามระบบราชการ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นสรรพสามิตอำเภอ และได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสรรพสามิตจังหวัด             ส่วนคุณแม่ของผม ในชั้นคุณตา เริ่มเข้าสู่อาชีพรับราชการเป็นครูประชาบาล เช่นเดียวกับคุณแม่ของผมที่ได้เจริญรอยตามคุณตาด้วยการประกอบอาชีพเป็นครูประชาบาลจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ             เมื่อเกิดมา ผมจึงได้ชื่อว่า อยู่ในครอบครัวของข้าราชการ ซึ่งเท่ากับเป็นการฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกว่า เมื่อโตขึ้นผมคงจะต้องรับราชการเหมือนคุณพ่อคุณแม่ ส่วนจะเป็นอาชีพรับราชการสังกัดใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมต่างจังหวัดหรือสังคมชนบทในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 70…

ดอกทานตะวัน หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ในตอนเช้า แสดงให้เห้นพลังบวก

แรงบันดาลใจในการเขียนบทความรวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ฯ(7)

ก่อนจะถึงวันปฐมฤกษ์ของการนำบทความลงโพสต์ในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ(Collections of Stories: Fun and Creative Experiences of Administrative Officials) คือ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  ผมดร.ชา ในฐานะผู้เขียนบทความและผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่าน ทราบ ได้แก่ ภูมิหลังและ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประเภทของบทความ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางในการเขียนบทความ                     ภูมิหลัง           ผมเคยรับราชการเป็นนักปกครอง นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 และได้มีความเจริญก้าวหน้าในราชการขึ้นไปตามลำดับ ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอและหลายจังหวัด เป็นเวลายาวนานร่วม 14 ปี ก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นปลัดจังหวัด  และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2554…

Share on Social Media
%d bloggers like this: