ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปี 2547-ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ(2) 1

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปี 2547-ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ(2)

บทความ (2) นี้ ผมจะเล่าให้ฟังถึงการบริงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ภาวะผู้นำของผู้ว่า ฯ ซีอีโอ อำนาจในการให้คุณให้โทษของผู้ว่า ฯซีอีโอ  และผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คนแรกที่ผมได้ใกล้ชิด ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ 1.ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ (Chief Executive Officer)           ในยุคนั้น รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เพิ่งเริ่มปรับระบบการบริหารงานจังหวัดใหม่ จากระบบดั้งเดิมให้เป็นระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ซึ่งหลาย ๆ คนในเวลานั้น ก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายดีนัก…

Share on Social Media
%d bloggers like this: