ก่อน นั่งสมาธิ(6)

บทความ ก่อน นั่งสมาธิ (6) เป็นการเล่าถึงข้อควรทราบก่อนจะนั่งสมาธิ ได้แก่ ความหมายและความสำคัญของสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ประเภทของสมาธิ ท่านั่งสมาธิ การแต่งกายนั่งสมาธิ สภาวะแวดล้อมในการนั่งสมาธิ สรุป และคุยกับดร.ชา       ส่วนบทความก่อนหน้านี้ (5) เป็นบทความที่เล่าถึงหลวงตา มหาบัว พระอริยสงฆ์ ศิษย์รูปสำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะ 1.ความหมายและความสำคัญของสมาธิ             คำว่า สมาธิ หมายถึงการมีจิตใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่คิดวอกแวกไปในเรื่องอื่น ๆ             การมีสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมี เพราะในวิถีชีวิตประจำวันคนเราจำเป็นต้องใช้สมาธิในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ถ้าหากการประกอบกิจการงานใด ๆ ที่เราขาดสมาธิ เราก็จะทำได้ไม่ดี หรือบางอย่างหากผิดพลาด ก็อาจจจะเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น             แดง นอนหลับไม่ดีนัก ทำให้รู้สึกง่วงนอน แต่มีความจำเป็นต้องขับรถเดินทางไปต่างจังหวัด…

Share on Social Media
%d bloggers like this: