ประเทศ สิงคโปร์ เป็นประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (12) 1

ประเทศ สิงคโปร์ เป็นประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (12)

แม้จะมีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตเพียงเล็กน้อย แต่ประเทศนี้ก็สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ภายในเวลาเพียง 40-50 ปี

Share on Social Media
%d bloggers like this: