ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปี 2547-ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ(2) 1

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปี 2547-ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ(2)

บทความ (2) นี้ ผมจะเล่าให้ฟังถึงการบริงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ภาวะผู้นำของผู้ว่า ฯ ซีอีโอ อำนาจในการให้คุณให้โทษของผู้ว่า ฯซีอีโอ  และผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คนแรกที่ผมได้ใกล้ชิด ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ 1.ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ (Chief Executive Officer)           ในยุคนั้น รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เพิ่งเริ่มปรับระบบการบริหารงานจังหวัดใหม่ จากระบบดั้งเดิมให้เป็นระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ซึ่งหลาย ๆ คนในเวลานั้น ก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายดีนัก…

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อเแก้ปัญหาโรคระบาดไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547-ความร้ายแรงของสถานการณ์ และแนวคิดแก้ปัญหา(1)

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกปีพ.ศ.2546-2547 (1) นี้ ผมจะเล่าให้ฟังว่า ไข้หวัดนก คืออะไร/ ความร้ายแรงของสถานการณ์ไข้หวัดนกมีมากน้อยเพียงใด  แนวคิดในการแก้ปัญหามีอย่างไร  และการจัดตั้งองค์กรเพื่อแก้ปัญหา 1.โรคไข้หวัดนก คืออะไร             ไข้หวัดนก (Avian Influenza/Bird Flu)  เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีผลกกระทบต่อนกและสัตว์ปีก             คนส่วนใหญ่จะติดเชื้อไข้หวัดนกจากการสัมผัสกับนกและสัตว์ปีกที่ติดเชื้อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และตายแล้ว รวมทั้งการสัมผัสกับอุจจาระของสัตว์เหล่านี้ ไข้หวัดนกที่เกิดจากไวรัสสายพันธ์ H5N1 จะมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล             อาการของคนเป็นโรคไข้หวัดนก คล้าย ๆ กับอาการของคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ หรือปอดติดเชื้อ มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูกไหล และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. ความร้ายแรงของสถานการณ์ไข้หวัดนก เมื่อปี พ.ศ.2547          …

Share on Social Media
%d bloggers like this: