กัมพูชา มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด(23)(New***) 1

กัมพูชา มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด(23)(New***)

การมีเสถียรภาพทางการเมือง ประกอบกับการมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ย่อมจะทำให้กัมพูชามีโอกาสพัฒนาประเทศได้ดี

Share on Social Media
%d bloggers like this: