ความโกรธ จะเอาชนะได้ด้วยธรรมะข้อใด (13) 1

ความโกรธ จะเอาชนะได้ด้วยธรรมะข้อใด (13)

ความโกรธ เป็นสิ่งน่ากลัว ปัญหาคือ ”ความโกรธ จะเอาชนะได้ด้วยธรรมะข้อใด”  นับเป็นบทความลำดับที่ 13 ของหมวดหมวด 7 เรื่องเล่า ในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึง ความโกรธหรือโทสะ คืออะไร โทษร้ายแรงของการบันดาลโทสะ สาเหตุที่ทำให้เกิดโทสะ หลักเบื้องต้นในการเอาชนะโทสะ ธรรมะที่ใช้ในการเอาชนะการบันดาลโทสะ อนึ่งบทความก่อนหน้านี้ (12) ได้เล่าถึง ความเครียด แก้ได้ไม่ยากด้วยธรรมะ 1.ความนำ           1.1องคุลีมาล           เมื่อครั้งที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษา เมื่อประมาณปีพ.ศ.2510-2512  ได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง คือ เรื่ององคุลีมาล ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกสนับสนุนให้สร้างขึ้นมา แต่ดาราที่แสดงเป็นดาราอินเดียทั้งหมด                มีตอนหนึ่งของภาพยนต์ดังกล่าว เป็นเรื่องราวขององคุลีมาลเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก มีชื่อเรียกว่า อหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน  อหิงสกะ เป็นคนเก่ง และเฉลียวฉลาดมาก  อหิงสกะ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: