ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา อยู่ในกำมือของคนเพียง 538 คนเท่านั้น (10) 1

ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา อยู่ในกำมือของคนเพียง 538 คนเท่านั้น (10)

1.ความนำ “ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา อยู่ในกำมือของคนเพียง 538 คนเท่านั้น” เป็นบทความลำดับที่ 10 ของหมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา ในบทความที่แล้ว (9) ได้กล่าวถึง การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอเมริกา ทำไมจึงดูสลับซับซ้อนมาก โดยได้ชี้ให้เห็นว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา ดูสลับซับซ้อนมาก ก็เพราะไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมตามที่รัฐธรรมนูญอเมริกาได้กำหนดไว้ กล่าวคือ ให้สภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเลือกผู้เลือกตั้ง (Elector) ประธานาธิบดีตามจำนวนสมาชิกสภาคองเกรสที่พึงมีของแต่ละมลรัฐ หลังจากนั้น ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีของแต่ละมลรัฐจึงจะเป็นผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของแต่ละมลรัฐอีกครั้งหนึ่ง เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปี 2020 ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 และวันที่ 14 ธันวาคม 2020 จะเป็นวันที่ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น บทความนี้ จึงต้องการเล่าขยายความให้ท่านผู้อ่านทราบขัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา จำนวน 538…

Share on Social Media
%d bloggers like this: