ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว (20) 1

ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว (20)

ตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของลาว เป็นบทความลำดับที่ 20 ของหมวด 12  เรื่องเล่า กลุ่มประเทศอาเซียน จะกล่าวถึง ความนำ ลักษณะภูมิประเทศของลาว รัฐธรรมนูญกับระบบเศรษฐกิจลาว ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว การท่องเที่ยวของลาว สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจลาว สรุป และถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ผมได้นำเสนอเรื่องราวของประเทศลาวมาแล้ว 2 บทความต่อเนื่องกัน คือ บทความ (18) และบทความ (19)           บทความ (18) ได้กล่าวถึงประวัติประเทศลาว มีความเป็นมาอย่างไร เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของประเทศลาวได้อย่างชัดเจน นับตั้งยุคอาณาจักรล้านช้าง ยุคสามอาณาจักร ยุครัฐบรรณาการของสยาม ยุคอินโดจีนของฝรั่งเศส ยุคราชอาณาจักรลาว และยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาว ในปัจจุบัน             บทความ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: