มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 1

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

“มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000 ตร.กม. โดยมีพื้นที่ครอบคลุมประเทศมองโกเลียในปัจจุบันซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออก ขยายจากยุโรปตะวันออกจนถึงทะเลญี่ปุ่น ขยายเข้าไป ทางเหนือเข้าไปในไซบีเรียตะวันออก       ทางใต้ขยายเข้าไปในอนุทวีปอินเดีย รวมทั้งมีการรุกรานเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และสามารถพิชิตที่ราบสูงอิหร่าน         ส่วนทางตะวันตกขยายเข้าไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก (Levant)…

Share on Social Media
%d bloggers like this: