ท่าเอาศีรษะลงพื้นของการฝึกโยค

คิดออกนอกกรอบ – คิดบวกออกด้านข้าง(3)

ความหมายของ การคิดนอกกรอบ (Think outside the box)             การคิดนอกกรอบ หมายถึง การคิดบวกออกไปทางด้านข้าง (Lateral Thinking) เพื่อทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการหาทางออกหรือแก้ปัญหา หลังจากเห็นว่า ความคิดในการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ถึงทางตัน จนไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องหาความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การคิดออกนอกกรอบไปทางด้านข้าง เป็นความคิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัด การคิดออกนอกกรอบ-การคิดในแนวนอน                 การคิดในกรอบ คือการคิดในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Thinking)  คิดจากข้างบนลงข้างล่าง เมื่อข้างบนสั่งการมาหรือพาปฏิบัติอย่างไร ข้างล่างก็ต้องเชื่อฟังหรือปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อแม้           พื้นฐานของการคิดออกนอกกรอบ คือ การคิดบวก ทำให้คนคิดมีอิสระในการใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องคอยเชื่อฟังคำสั่งของใครที่อยู่ข้างบน จึงเป็นการคิดในแนวนอน (Horizontal Thinking) ตามภาพข้างบน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: