ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7) 1

ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7)

“ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก” เป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  ความนำ ประวัติความเป็นมาของปักกิ่ง  ข้อมูลที่ควรทราบ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ผมได้เล่าเรื่อง ประเทศจีนมาแล้ว จำนวน 4 บทความ คือ    1.1ประวัติ จีน ยุคใหม่ เป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคสมัยต่าง ๆ   ย้อนหลังไปในอดีตราว 4,000-5,000 ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ ยุคราชวงศ์และจักรวรรดิ และยุค ใหม่ 1.2สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร เป็นการเล่าถึงรูปแบบการ ปกครองประเทศของจีนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจีน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: