การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 1

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

“การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ ไว้ทั้งหมดจำนวน 14 บทความ            เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันออกพรรษาประจำปี 2565 แล้ว…

Share on Social Media
%d bloggers like this: