จากการศึกษา นอกโรงเรียน(กศน.) สู่ตำแหน่งในฝัน “นายอำเภอ”(4) 1

จากการศึกษา นอกโรงเรียน(กศน.) สู่ตำแหน่งในฝัน “นายอำเภอ”(4)

้เด็กบ้านนอก ลูกชาวนาผู้ยากจน และจบการศึกษา นอกโรงเรียน ก้าวไปสู่การเป็น
นายอำเภอไ่ด้อย่างเหลือเชื่อ

Share on Social Media
%d bloggers like this: