ส่งความสุขปีใหม่และกำหนดทิศทางปี 2564 (10)(New***) 1

ส่งความสุขปีใหม่และกำหนดทิศทางปี 2564 (10)(New***)

ส่งความสุขปีใหม่ 2564 เป็นบทความลำดับที่  10 ในหมวดโหมโรง โดยจะกล่าวถึง คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2564 ความเป็นมาของเว็บไซต์ โครงสร้างของบทความ ลักษณะพิเศษของบทความในเว็บไซต์นี้ ทิศทางในการปรับปรุงในปี 2564 รายชื่อบทความและเว็บไซต์ย่อยแยกออกเป็นรายหมวดปี 2563 1.คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 256             “ในศุภมงคลขึ้นปีใหม่ 2564 (2021) ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือและศรัทธา พระสยามเทวาธิราช  พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน             ขอได้โปรดดลบันดาลและปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าสมหวัง มั่งมีศรีสุข ร่ำรวย รุ่งเรือง                    ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง รวมทั้งโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด…

Share on Social Media
%d bloggers like this: