รูปแบบการปกครอง ของญี่ปุ่น-การปฏิรูปสมัยจักรพรรดิเมจิ (11) 1

รูปแบบการปกครอง ของญี่ปุ่น-การปฏิรูปสมัยจักรพรรดิเมจิ (11)

(11) เรื่องเล่า ระบตำรวจ และรูปแบบการปกครอง ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ: ญี่ปุ่น-การปฏิรูปสมัยจักรพรรดิเมจิ โดยจะกล่าวถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิเมจิ การปฏิรูปประเทศสมัยจักรพรรดิเมจิ ผลของการปฏิรูปสมัยจักรพรรดิเมจิ สรุป และคุยกับ ดร.ชา (เปรียบเทียบกับการปฏิรูปสยามประเทศสมัยรัชกาลที่ 5) บทความก่อนหน้านี้คือ บทความ (10) ฝรั่งเศส ได้กล่าวถึง รูปแบบการปกครองกรุงปารีส ระบบตำรวจฝรั่งเศส และเปรียบเทียบระบบตำรวจฝรั่งเศส-ไทย 1.คำนำ             ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์คล้ายกัน นั่นคือยุคของการปฏิรูปประเทศ             เดิมญี่ปุ่นปกครองด้วยระบบศักดิมา มีโชกุนเป็นผู้รับผิดชอบการปกครองแทนสมเด็จพระจักรพรรดิ  โดยมีขุนนางตระกูลโตกูกาวะเป็นขุนนางตระกูลสุดท้ายที่ได้ปกครองญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ.1603-1868 รวมเป็นระยะเวลายาวนานถึง 265 ปี ยุคนี้เรียกว่า ยุคอิโด (Edo: Tokugawa 1603-1868)           โชกุนได้ปกครองญี่ปุ่นด้วยการปิดประเทศมาตั้งแต่ปีค.ศ.1693 จนกระทั่งอเมริกาได้ส่งกองเรือมาถึงญี่ปุ่นบีบบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อปีค.ศ.1854 (พ.ศ.2397) เป็นเหตุทำให้เซียนซามูไรและข้าราชการในราชสำนักเรียกร้องให้โชกุนถวายอำนาจคืนแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ            …

Share on Social Media
%d bloggers like this: