เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์-ความเป็นมา(1) 1

เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์-ความเป็นมา(1)

ความเป็นมา เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ (1) ต้องการจะนำเสนอเรื่องเล่า ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข์ นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 ซึ่งเป็นปีแรกที่ผมได้เริ่มให้ความสนใจในการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จนกระทั่งปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลาร่วม 41 ปี โดยมีหัวข้อที่จะเล่าในส่วนที่เป็นภูมิหลัง คือ คำอธิษฐาน ความนำ จุดเริ่มต้นของความสนใจในการฝีกปฏิบัติธรรม ทำไมจึงเรียกว่าการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข์ สรุป และคุยกับ ดร.ชา คำอธิษฐาน             เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2563 นี้ ข้า ฯ ขอตั้งจิตอธิษฐานเขียนบทความเพื่อเป็นธรรมทาน คือ หมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข์  หากมีผลบุญใดเกิดขึ้นจากการเขียนบทความหมวดนี้ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์และบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณบิดามารดาญาติมิตร ครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร…

Share on Social Media
%d bloggers like this: