ดินแดน อริยสงฆ์ (4) 1

ดินแดน อริยสงฆ์ (4)

1.คำนำ           บทความ (4) ดินแดนอริยสงฆ์ เป็นการเล่าถึง กัลยาณมิตร ดินแดนอริยสงฆ์ สรุป และคุยกับดร.ชา           อนึ่งบทความก่อนหน้านี้ คือบทความ (3) ได่เล่าถึงการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม           ผมได้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออาวุโส อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่เดือนมีนาคม 2522 จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2523 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายให้ผมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             คำสั่งกรมการปกครองดังกล่าวได้ทำให้ผมและครอบครัวตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยคิดว่า ตนเองจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งของข้าราชการฝ่ายปกครอง ณ จังหวัดที่มีความสำคัญและขนาดใหญ่อย่างจังหวัดอุดรธานี นับเป็นล้างความรู้สึกผิดหวังในคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ได้ย้ายให้ผมลงจากตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเมื่อเดือนมีนาคม 2522 ทั้ง ๆ ที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียงเดือนเดียวได้อย่างสิ้นเชิง             แต่จู่ ๆ การที่ผมจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีโดยไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะดูประหลาดไปหน่อย ความจริงมีเบื้องหลังของการออกคำสั่งกรมการปกครองดังกล่าว ก็เพราะผมมีกัลยาณมิตรคนหนึ่งคอยให้ความช่วยเหลือ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: