หากต้องการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ ท่านอาจทำได้ 4 ช่องทาง คือ การสมัครเป็นผู้ติดตาม การกด Like การแสดงความคิดเห็น และการส่งแชร์ข้อมูล

ท่านอาจจะเคยชินกับการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย (Social Medias) บางประเภท เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และยูทูป ซึ่งมีวิธีการให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ท่านกดปุ่มที่ทางระะบบแต่ละระบบเขาได้สร้างไว้ ก็เรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นการมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณ แต่การมีส่วนร่วมในระบบเว็บไซต์อาจจะยุ่งยากกว่าเล็กน้อยในช่วงของการเริ่มต้น เพราะเขาวางระบบของการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ ต้องผูกติดกับที่อยู่อีเมล์ของเรา ดังนั้น จึงได้จัดทำคำแนะนำการสมัครเป็นผู้ติดตาม และการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอย่างละเอียด พร้อมให้ท่านนำไปปฏิบัติได้

ผมเชื่อว่า หากท่านสามารถสมัครเป็นผู้ติดตาม และเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านจะรุู้สึกสนุกมากกว่าเดิมหลายเท่า และจะทำให้ท่านเป็นคนสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่่กับโลกออนไลน์ได้อย่างสบาย ขนาดผมอายุเกือบจะ 70 ปีแล้ว ยังรูู้สึกสนุกเลย ท่านผู้อ่านเกือบทั้งหมดอายุน้อยกว่าผมเยอะ ก็น่าจะทำได้นะ ถ้าให้ความสนใจสักเล็กน้อย

1.การสมัครเป็นผู้ติดตาม มีขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

2.1 ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้ติดตามเว็บไชต์นี้ โดยผ่านอีเมล์มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 – ให้เปิดดูหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ ตอนท้ายของบทความแต่ละบทความ จะพบข้อความว่า Subscribe to blog via email (สมัครเป็นผู้ติดตามทางอีเมล์)

ขั้นตอนที่ 2- ให้ท่านพิมพ์ที่อยู่่อีเมล์ของท่านลงไปในช่องว่างดังกล่าว แล้วกดติดตาม (subscribe)

ขั้นตอนที่ 3– ระบบเว็บไซต์จะแจ้งที่อยู่อีเมล์ของท่านกลับมายังท่านทางอีเมล์ เพื่อให้ท่านตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของอีเมล์ (confirm fellow)

ขั้นตอนที่ 3 ระบบเว็บไซต์ จะส่งที่อยู่อีเมล์ของท่าน กลับมาใ้ห้ท่านตรวจสอบทางอีเมล์ ดังนั้น ต้องคอยเปิดอีเมล์ดู

ขั้นตอนที่ 4-ให้ท่านตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ของท่านที่ระบบเว็บไซต์ได้ส่งมาให้ท่านทางอีเมล์ หากเห็นว่า ถูกต้อง ให้กด Confirm Follow หรือยืนยันไป แต่ถ้าเห็นว่า ไม่ถูกต้อง ก็ให้แก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง แล้วกดส่งอีเมล์ไปอีกครั้งหนึ่ง

*** ขั้นตอนที่ 4 นี้ พวกเรามักจะงงกัน เพราะระบบเว็บไซต์แจ้งมาเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5-หากการสมัครเป็นผู้ติดตามของท่านถูกต้อง ระบบเว็บไซต์ก็จะแจ้งให้ท่าน ทราบว่า ท่านสมัครเป็นผู้ติดตามได้เรียบร้อยแล้ว (ดูแถบสีเหลืองตรงกลาง)

1.2 การสมัครเป็นผู้ติดตามผ่านระบบแจ้งเตือน (Push notification) (อัพเดตวันที่ 26 มกราคม 2564)

เมื่อมีการโพสต์หรืออัพเดตบทความแต่ละครั้ง ระบบ Push notification จะส่ง สัญญานเตือนมยังท่านให้ทราบว่า ได้มีการโพสต์หรืออัพเดตบทความ ขอให้ท่านกดคำว่า continue ในภาพซ้ายมือ และกดคว่า allow ในภาพขวา เพื่อให้ระบบสามารถส่งบทความมายังท่านทุกครั้งที่มีการโพสต์

ภาพแสดงการส่งสัญญานของระบบ Push notification เพือให้ท่านอนุญาตให้ยอมรับการแจ้งเตือน เวลามีการโพสต์หรืออัพเดตบทความ
ภาพแสดงการส่งสัญญานของระบบ Push notification เพือให้ท่านอนุญาตให้ยอมรับการแจ้งเตือน เวลามีการโพสต์หรืออัพเดตบทความ

1.3 สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการสมัครเป็นผู้ติดตาม

ทุกครั้งที่ผู้เขียนได้นำบทความใหม่ ๆ ลงโพสต์ ระบบเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ ทำให้ท่านไม่พลาดโอกาสที่จะได้อ่านบทความใหม่ ๆ โดยจะได้อ่านก่อนบุคคลอื่น ๆ

หากท่านไม่เคยสมัครเป็นผู้ติดตามเว็บไซต์อะไรมาก่อน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้มีประสบการณ์ในโลกออนไลน์เหมือนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้ท่านคุยกับเขารู้เรื่อง ไม่เชยหรือ ไม่ล้าสมัยอย่างแน่นอน

ยิ่งกว่าน้ัน ยังเป็นการให้กำลังใจผู้เขียนให้มีแรงเขียนบทความใน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ https://www.tridirek.com อีกต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งบทความในลักษณะนี้ ท่านคงไม่อาจหาอ่านได้ในที่อื่นใดอีก

ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาสมัครเป็นผู้ติดตาม (subscribe)

2.การกด Like ในบทความ

เมื่่อได้อ่านบทความใน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ หากท่านอยากมีส่วนร่วมด้วยการกด Like ในบทความใดบทความหนึ่ง ท่านต้องสมัครใช้งาน (Sign Up) กับบัญชีกูเกิล (Google Account) ก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการเลื่อนลงไปตอนท้ายของหน้าแรก หรือตอนท้ายของแต่ละบทความ เพื่อมองหาคำว่า Like
ขั้นตอนที่ 2 ให้กดลงไปที่คำว่า Like ซึ่งจะทำให้หน้าเว็บเปลี่ยนไปตามภาพ แล้วกดคำว่า sign up (สมัคร)ที่อยู่มุมบนขวามือ

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ที่อยู่อีเมล์ (Email) และรหัสผ่าน (Password) ลงไปในช่อง พร้อมกับกด Create your acccount ซึ่งเป็นแถบสีชมพู หมายถึง กดเพื่อสร้างบัญชีกับกูเกิล

ขั้นตอนที่ 4 กดออกจากระบบ

ขั้นตอนที่ 5 ลองกด Like ใหม่ หากทำได้ถูกต้อง คำว่า Liked จะขึ้นมาแทน

ในขณะเดียวกัน จะมีอีเมล์แจ้งเว็บไซต์ว่า มีผู้ใช้อีเมล์….. กด Like บทความ เอ็นอันเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุในการใช้งานครั้งต่อไป หลังจากกดคำว่า Like แล้ว ให้กดคำว่า Log In แปลว่า เข้าใช้งาน หากระบบเว็บไซต์ให้กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านใหม่ เราก็กรอกลงไปเหมือนอย่างที่เคยกรอก

การใช้งานครั้งต่อไป ให้กด Log In (แปลว่า เข้าใช้งาน)
การใช้’งานครั้งต่อไป ให้กด Log In (แปลว่า เข้าใช้งาน)

3.การแสดงความคิดเห็น (อัพเดต วันที่ 26 มกราคม 2564)

เมื่อท่านมีบัญชีเป็นผู้ใช้งานกับกูเกิล(google account) ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามตาม ข้อ 1. หรือเป็นผู้กดคำว่า Like ตามข้อ 2. หากท่านต้องการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความแต่ละบท ไม่ใช่ของยากเลย เพียแต่ท่านเข้าไปในบทความที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น ดูคำว่า commments ใต้ชื่อบทความ แล้วคลิกลงไปที่คำดังกล่าว จะทำให้เกิดช่องแสดงความคิดเห็นขึ้นมา (Leave a reply)

3.1 เข้าไปที่ใต้ชื่อบทความแต่ละบท มองหาคำว่า comments ใต้ชื่อบทความ แล้วคลิกทีคำว่า comments เพื่อให้เกิดช่องแสดงความเห็น กรุณาดูภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งคำว่า comments ใต้ชื่อ บทความ
ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งคำว่า comments ใต้ชื่อ บทควา

3.2 กรอกความเห็นลงในช่อง กรอกชื่อ และกดโพสตฺ์ที่อยู่มุมขวาล่างสุด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ตามตัวอย่างภาพที่ 2 โดยไม่จำเป็นต้องกรอกอีเมล์ลงในช่อง

ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่ง การกรอกแสดงความคิดเห็น กรอกชื่อ และกดโพสต์
ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่ง การกรอกแสดงความคิดเห็น กรอกชื่อ และกดโพสต์

** ขอขอบคุณ ปลัดชโรตชิน พรหมคุปต์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่กรุณาส่งภาพหน้าจอประกอบคำอธิบายมาให้

4.การส่งแชร์ข้อมูลไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ (Social Medias)

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์เปิดใหม่ และเป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคล มิใช่เว็บไซต์ขององค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ผู้คนจึงยังไม่รู้จักมาก ดังนั้น ผมจึงอยากขอความกรุณาจากทุกท่านที่มีโอกาสแวะชมเว็บไซต์นี้ ได้สนับสนุนให้เว็บไซต์นี้ เป็นที่รู้จักของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าหากท่านเห็นว่า บทความต่าง ๆ ทีนำลงโพสต์ใน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ด้วยการส่งแชร์ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่อยู่่ในเครือข่ายของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรือโซเชียลมีเดียช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านมี

ผมเชื่อว่า การแชร์ข้อมูลจาก รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ฯ ไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ คือ การสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่ง คือการสร้างวิทยาทานที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง เพียงแต่มีจิตอาสาและสละเวลาเล็กน้อย

ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์สิทธิ์ท้ังหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้หรือจะได้แชร์ข้อมูลดังกล่าว จงเป็นผู้มีสติปัญญาเปรื่องปราด อยากเรียนรู้อะไรก็ขอให้สำเร็จโดยง่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีกัลยามิตรมาก สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีแต่ความสุขตลอดไป

ขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไป

ดร.ชา

21 เมษายน 2563

ขั้นตอนที่ 2

Share on Social Media
%d bloggers like this: