(รวมเรื่องเล่า ชุดประสบการณ์ นักปกครอง ที่น่าสนใจ สนุก และสร้างสรรค์)

เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เดิมใช้ชื่อหัวข้อเว็บว่า รวมเรืองเล่า ชุดประสบการณ์ นักปกครอง ที่น่าสนใจ สนุก และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักของท่านผู้อ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

เพื่อให้สามารถนำเสนอเรื่องเล่าในขอบเขตที่หลากหลายมากกว่าเดิม และชื่อหัวข้อเว็บดูกระชับและง่ายต่อการจดจำ จึงขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บเป็น เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ นับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ทุ่งดอกกระเจียว  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน้าแรก ได้นำเรื่องลงโพสต์เป็นครั้งแรก ในวันพฤหัสดีที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ นับจากเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดนำบทความลงโพสต์สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

ดร.ชา
2ึ7 ธันวาคม 2563

*การโพสต์บทความ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ได้เพิ่มเติมหัวข้อ ” คุยกับดร.ชา ” ไว้ตอนท้ายบทความทุกบทความที่จะได้นำลงโพสต์ใหม่ เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของบทความอย่างเป็นกันเองกับท่านผู้อ่าน รวมทั่งเพิ่มความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ด้วย

Share on Social Media
%d bloggers like this: