เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก (8) 4

เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก (8)

“เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวดเรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ความนำ ประวัติความเป็นมาของเซี่ยงไฮ้  ข้อมูลที่ควรทราบ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           เมืองใหญ่ที่สุดที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีน มีอยู่ 4 เมือง คือ ปักกิ่ง (เปย์จิง) (Beijing/Peking)   เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เทียนจินหรือเทียนสิน (Tianjin) และจุงจิงหรือฉงชิ่ง (Chongqing) โดยในบทความที่แล้วได้เล่าเรื่อง ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก             สำหรับบทความนี้ จะได้นำเสนอเรื่องเมืองใหญ่ที่สุดของจีนอีกเมืองหนึ่ง คือ เซี่ยงไฮ้หรือซ่างไห่ ซึ่งเป็นเมืองท่าตั้งอยู่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yantze…

ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7) 5

ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7)

“ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก” เป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  ความนำ ประวัติความเป็นมาของปักกิ่ง  ข้อมูลที่ควรทราบ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ผมได้เล่าเรื่อง ประเทศจีนมาแล้ว จำนวน 4 บทความ คือ    1.1ประวัติ จีน ยุคใหม่ เป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคสมัยต่าง ๆ   ย้อนหลังไปในอดีตราว 4,000-5,000 ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ ยุคราชวงศ์และจักรวรรดิ และยุค ใหม่ 1.2สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร เป็นการเล่าถึงรูปแบบการ ปกครองประเทศของจีนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจีน…

เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***) 6

เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***)

“เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร” เป็นบทความลำดับที่ 6 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ความนำ ข้อมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจ จีน ( ขนาดจีดีพี และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจีน) ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก (ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสะดวกในการทำธุรกิจ ดัชนีนวัตกรรม ดัชนีการคอรัปชั่น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ) จุดเริ่มต้นในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จีน ให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ความเจริญโตของเศรษฐกิจ จีนในปัจจุบัน วิเคราะห์  สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจ จีน เป็นอย่างไร (5) ได้เล่าว่า ระบบเศรษฐกิจ จีนนั้นเป็นระบบการตลาดแบบสังคมนิยม (socialist…

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4) 8

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเดี่ยว มีรูปแบบปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Share on Social Media
%d bloggers like this: