ท่าเอาศีรษะลงพื้นของการฝึกโยค

คิดออกนอกกรอบ – คิดบวกออกด้านข้าง(3)

ความหมายของ การคิดนอกกรอบ (Think outside the box)             การคิดนอกกรอบ หมายถึง การคิดบวกออกไปทางด้านข้าง (Lateral Thinking) เพื่อทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการหาทางออกหรือแก้ปัญหา หลังจากเห็นว่า ความคิดในการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ถึงทางตัน จนไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องหาความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การคิดออกนอกกรอบไปทางด้านข้าง เป็นความคิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัด การคิดออกนอกกรอบ-การคิดในแนวนอน                 การคิดในกรอบ คือการคิดในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Thinking)  คิดจากข้างบนลงข้างล่าง เมื่อข้างบนสั่งการมาหรือพาปฏิบัติอย่างไร ข้างล่างก็ต้องเชื่อฟังหรือปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อแม้           พื้นฐานของการคิดออกนอกกรอบ คือ การคิดบวก ทำให้คนคิดมีอิสระในการใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องคอยเชื่อฟังคำสั่งของใครที่อยู่ข้างบน จึงเป็นการคิดในแนวนอน (Horizontal Thinking) ตามภาพข้างบน…

การคิดออกนอกกรอบ ไร้ขีดจำกัด

แนวคิด ในการเขียนบทความ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ(1)

ในการเขียนเรื่องราวลงในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุก และ สร้างสรรค์ ชุด ประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ ผมดร.ชา  ได้ใช้แนวคิดในการเขียนบทความ หลายประการ คือ คิดบวก คิดออกนอกกรอบ สร้างสรรค์ สนุก ประสบการณ์ นักปกครอง คิดบวก หมายถึง การมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างมีทางออก ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ คิดออกนอกกรอบ หมายุถึง การคิดออกด้านข้าง เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา การคิดบวก และการคิดออกนอกกรอบ การคิดบวก เป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถาคิดออกนอกกรอบได้ สร้างสรรค์ หมายถึง การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความคิดทางบวก ไม่มุ่งทำลาย คิดออกนอกกรอบ และสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดออกนอกรอบ เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบูรณาการ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: