68 / 100

การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา

1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย

            1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก

การแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยทั่วโลกเป็นจำนวนมาก
การแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยทั่วโลกเป็นจำนวนมาก

          ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร     

              เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม การระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐกลับมีตัวเลขพุ่งขึ้นสูงแซงหน้าทุกประเทศ ในด้านยอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตก็เป็นรองแค่อิตาลีและสเปน (10,096 คน) ดังตัวอย่างสถิติล่าสุด มีดังนี้

            สถิติตัดยอดวันที่ 8 เมษายน 2563  

            จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,002,159  คน  รักษาหายแล้ว 208,949 คน และเสียชีวิตแล้ว 51,485 คน   โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้วลำดับต้น ๆ ของโลก ดังนี้ คือ

 • – สหรัฐอเมริกา   223,339  คน   (เสียชีวิต   5,548 คน                                                                                                         -อิตาลี   115,242 คน    (เสียชีวิต 13,915 คน)   – เยอรมันนี  84,600 คน  (เสียชีวิต 1,097 คน)

– จีน            82,432 คน   (เสียชีวิต 3,322 คน)

– ฝรั่งเศส     59,929 คน   (เสียชีวิต 4,503 คน)

– อิหร่าน      50,468 คน    (เสียชีวิต 3,160 คน)

– อังกฤษ      34,164 คน    (เสียชีวิต  2,921 คน)

            นอกจากนี้ยังมีรายงานขององค์การอนามัยโลกว่า ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 177 ประเทศและดินแดนต่าง ๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

        เปรียบเทียบกับสถานกาณณ์โรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547

            เมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของสถานการณ์โรคไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี พ.ศ.2547/2004 ถือได้ว่า ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 เหนือกว่า หลายเท่า กล่าวคือ โรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2457/2004 มีการระบาดเฉพาะในประเทศเอเชียตะวันออก และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเท่านั้น เช่น จีน ไทย เวียดนาม กัมพูชา โดยโรคไข้หวัดนก เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดกับสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน และนก การลุกลามไปสู่คนยังมีไม่มากนัก

      1.2ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย

          เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางยุโรป และอเมริกา ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ถือว่าน้อยกว่ามาก ทั้งในด้านยอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิต ดังสถิติล่าสุด ข้างล่างนี้

       ข้อมูลตัดยอดวันที่ 8 เมษายน 2563

            จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม                 2,369                      คน

            รักษาหายแล้ว                            888                         คน

            เสียชีวิต                                     30                           คน

            แม้ตัวเลขแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตของเราจะน้อยกว่าประเทศทางยุโรปและอเมริกา แต่เราจะชล่าใจไม่ได้ ตราบใดที่ยังไม่สามารถผลิตวัคซินต่อต้านโรคโดวิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ บุคลาการทางการแพทย์ ต้องทำงานด้วยความเหนื่อยยากและด้วยความเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งตัวเลขยังไม่นิ่ง

            โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ

      เปรียบเทียบกับความรุนแรงของโรคไข้หวัดนก ปี พ.ศ.2547

            เนื่องจากโรคไข้หวัดนก เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสัตว์ปีกโดยตรง การระบาดมาสู่คนยังมีไม่มาก ดังนั้น ความรุนแรงของโรคจึงอยู่ที่จำนวนสัตว์ปีที่ต้องถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก เฉพาะอย่างยิ่ง แค่อำเภอเมืองชัยภูมิที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ในขณะนั้น ก็มีจำนวนสัตว์ปีกที่ต้องถูกทำลายมากกว่าแสนตัวแล้ว

แนวคิดในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก คือการทำลายสัตว์ปีกทีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะแพร่ระบาดโรค ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แนวคิดในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก คือการทำลายสัตว์ปีกทีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะแพร่ระบาดโรค ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

            เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ ผมอยากให้ท่านลองสมมุติว่า ตัวท่านคือ สัตว์ปีก ท่านก็คงโอดครวญอย่างหนักเหมือนกันว่า ตัวท่านและญาติมิตรจำนวนมากต้องสังเวยชีวิตเพื่อให้มนุษชาติอยู่รอดได้เป็นจำนวนหลายล้านตัว

            หากคิดในมุมนี้ ถือได้ว่า โรคไข้หวัดนก 2547 ก็รุนแรงเช่นกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยตรงและอย่างรวดเร็ว หากได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกักกันผู้ติดเชื้อไว้ต่างหาก ไม่ให้อยู่ใกล้คนอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน เพราะถ้าไม่กักกันไว้ต่างหากแล้ว ผู้ติดเชื้อย่อมจะเดินทางไปโน่นไปนี่ ไปถึงที่ไหนก็นำเชื้อติดตัวไปแพร่กระจายที่นั่น หากสามารถกักกันได้จริง ก็จะทำให้เชื้อไม่ลุกลามแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น ๆ
            ผิดกับโรคไข้หวัดนก เชื้อไวรัสเกิดในตัวสัตว์ปีก มิใช่มนุษย์ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกลุกลามไปสู่สัตว์ปีกด้วยกันเอง และอาจจะลุกลามไปสู่มนุษย์ได้ จึงจำเป็นต้องทำลายสัตว์ปีกที่อยู่ในข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไข้หวัดนก ไปให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดจนอยู่ในระดับที่น่าจะทำให้เกิดระดับความเชื่อมั่นว่า ปลอดภัย

2.แนวคิดในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คนได้โดยตรงและอย่างรวดเร็ว หากได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกักกันผู้ติดเชื้อไว้ต่างหาก ไม่ให้อยู่ใกล้คนอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน เพราะถ้าไม่กักกันไว้ต่างหากแล้ว ผู้ติดเชื้อย่อมจะเดินทางไปโน่นไปนี่ ไปถึงที่ไหนก็นำเชื้อติดตัวไปแพร่กระจายที่นั่น หากสามารถกักกันได้จริง ก็จะทำให้เชื้อไม่ลุกลามแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น ๆ

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19
หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

            ผิดกับโรคไข้หวัดนก เชื้อไวรัสเกิดในตัวสัตว์ปีก มิใช่มนุษย์ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกลุกลามไปสู่สัตว์ปีกด้วยกันและมนุษย์ จึงจำเป็นต้องทำลายสัตว์ปีกที่อยู่ในข่ายเป็น กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไข้หวัดนก ไปให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดจนอยู่ในระดับที่น่าจะทำให้เกิดระดับความเชื่อมั่นว่า ปลอดภัย

3.สรุป

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ถือได้ว่า มีความรุนแรงมาก เพราะแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จากคนไปสู่คน โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนก่อน ต่อจากนั้นก็แพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและล้มตายเป็นจำนวนมาก และยังไม่อาจจะสรุปได้ว่า เมื่อใดการแพร่ระบาดจึงจะสิ้นสุด

            โรควิด-19 เกิดขึ้นกับคน และแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน จากประเทศนี้ไปสู่ประเทศนั้น  ในขณะโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547 เกิดขึ้นกับสัตว์ปีก

            แนวคิดในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก คือ ทำลายสัตว์ปีกที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ไข้หวัดนกระบาด แต่โรคโควิด-19 ต้องมุ่งคุมพฤติกรรมของมนุษย์ทัังคนป่วย คนที่อยู่่ในกลุ่มเสี่ยง และบุคคลทั่วไป ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ส่วนผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะมีรับเชื้อโรคโควิด-19 มา ต้องกักกันบริเวณเฝ่าดูอาการอย่างน้อย 14 วัน

            เล่ามาถึงตอนนี้ ท่านผู้อ่านคงทราบชัดเจนแล้วนะว่า โรคโควิด-19 มีสถานการณ์รุนแรงต่อมนุษยชาติมากกว่าโรคไข้หวัดนก พ.ศ.2547 หลายเท่าทีเดียว
            ตอนต่อไปจะเล่าถึง กฎหมายที่ใช้บังคับ และการจัดองค์กรเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด-19
            พบกันใหม่ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
            ขอบคุณครับ
            ดร.ชา
            วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 3

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 4

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

9 COMMENTS

 1. ทันสมัยจังเลยค่ะท่านอาจารย์ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 2. ทุกวันนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กลับจากต่างจังหวัด/จังหวัดที่มีความเสี่ยง ยังไม่ยอมกักตัวเอง เตือนไม่ค่อยฟัง

  1. ผมเห็นด้วยนะ ปธีรศักดิ์ขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่่แนวหน้า คงจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยกับการตั้งด่านสกัด
   หากมีอะไรจะเล่าให้พวกเราฟัง ก็เชิญได้ทุกเวลานะ ไม่ต้องเกรงใจ

  2. ผมเห็นใจพวกเรามากนะที่ต้องทำงานในสถานการณ์ของความกดดันเช่นนี้ อดทนอีกหน่อย ไม่นานสถานการณ์ก็คงดีขึ้นเอง

  1. ตามข้อมูลที่มีอยู่่เวลานี้ ยังไม่มีหรือยังไม่ปรากฎชัด ขอบคุณ ผู้หมวดพนารักษ์มากที่สละเวลาเข้ามามีส่วนร่วม

 3. เห็นด้วยค่ะว่า ระดับรุนแรงการระบาดของโรคน่ากลัวพอๆกัน หากมองชีวิตมีค่าเท่ากัน แต่ครั้งนี้เกิดกับมนุษย์ ซึ่งอาจติดค้างสัตว์ปีกครั้งกระนู้น ยังไม่สามารถจ่ายคืนหนี้เบ็ดเสร็จได้ สถิติการติดเชื้อทั้งที่เปิดเผยและซ่อนยังพุ่งสูง คงได้แต่รอว่าจะมียารักษาโรคแบบเสถียร

  1. ขอบคุณจุฑาธิป มาก ที่สละเวลามาร่วมแสงดความคิดเห็น ความเห็นของคุณจุฑาธิปดังกล่าว ผมว่า ก็น่าคิดเหมือนกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: