74 / 100

เรื่องเล่าความสนุกประสบการณ์อันยาวนานร่วม 45 ปีในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง เกิดจากการที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.2518 ชื่อหนังสือเลขโชคของไคโร ซึ่งผมได้ซื้อจากร้านหนังสือแถววังบูรพา โดยเนื้อหาของหนังสือได้อธิบายถึงการรู้จักของอุปนิสัยคนจากตัวเลขวันที่ที่เกิด นับตั้งแต่เลข 1 จนถึงเลข 9 

            หลังจากนั้น ผมได้ใช้หลักจากหนังสือเล่มนั้นไปลองทายนิสัยผู้คนที่ผมรู้จักคุ้นเคยเรื่อยมา จนเห็นว่า มีความถูกต้องค่อนข้างมาก น่าจะพอนำมาเป็นหลักพื้นฐานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้างได้อย่างสนุกและง่าย ๆ ซึ่งน่าจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างมนุษสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเหล่านั้นได้ไม่ยาก

1.หนังสือเลขโชคของไคโร

          เมื่อปีพ.ศ.2518 หรือเมื่อ 45 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปหาซื้อหนังสือแถววังบูรพา ซึ่งในยุคนั้นยังมีโรงภาพยนต์รุ่นเก่าอยู่ 3 โรง คือ แกรนต์ คิงส์ และควีนส์ ตั้งอยู่ติดกันอยู่ตรงกลางของบริเวณที่เรียกว่า วังบูรพา โดยรอบเป็นร้านหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น สำนักพิมพ์    แพร่พิทยา สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และสำนักพิมพ์ก้าวหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพาตั้งอยู่ด้วย

            ณ ร้านหนังสือดังกล่าวของสำนักพิมพ์แพร่พิทยา ผมได้มองเห็นหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คเล็ก ๆ  เล่มหนึ่ง ดูชื่อแล้วน่าสนใจ คือหนังสือเลขโชคของไคโร พอได้พลิกดูเนื้อหาข้างในแล้ว ช่างตรงกับความต้องการอยากรู้อยากเห็นของผมพอดี เลยตัดสินใจซื้อมาอ่านและศึกษาดูเล่มหนึ่ง

          ในหนังสือดังกล่าว ได้กล่าวถึงประวัติของไคโรว่า เป็นชาวอังกฤษ  ได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขกับโยคีที่ประเทศอินเดีย เมื่อกลับมาอังกฤษแล้วได้นำความรู้ที่ได้ศึกษากับโยคีมานั้น เขียนเป็นหนังสือดังกล่าวออกเผยแพร่จนเป็นที่นิยมทั่วไป

ไคโร เป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 (Wikipedia,Cheiro, 3rd May 2020) เขาเป็นบุคคลหมายเลข 1
คโร เป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19(Wikipedia,Cheiro, 3rd May 2020) เขาเป็นบุคคลหมายเลข 1

          ผมขอเล่าแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่า ไคโร (Cheiro) เป็นนามปากกาของวิลเลียม จอห์น วอร์นเนอร์ (William John Warner, 1 November 1866- 8 October 1936) เกิดที่กรุงดับลิน แคว้นไอร์แลนด์เหนือ แห่งสหราชอาณาจักร มีอาชีพเป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที 19จนกระทั่งทุกวันนี้ ได้แต่งหนังสือด้านพยากรณ์ศาสตร์ไว้หลายเล่ม รวมทั้งหนังสือ Cheiro’s Book of Numbers (Wikipedia,Cheiro,3rd May 2020)

2.การแบ่งบุคคลตามเลขที่วันเกิดออกเป็น 9 ประเภท

          ไคโรแบ่งบุคคลตามเลขวันที่ที่เกิดออกเป็น 9 ประเภท  กรณีวันที่ที่เกิดของผู้ใดเป็นตัวเลข 2 หลัก  ให้เอาตัวเลขวันที่ที่เกิดรวมกันจนได้เลขตัวเดียว เช่น เกิดวันที่ 19 =1+9=10=1+0=1 นั่นคือ ใครเกิดวันที่ 19 ถือเป็นบุคคลหมายเลข 1 ด้วย หลายคนอาจมองว่า เป็นเรื่องไร้เหตุผลหรืองมงาย มีแต่คนโง่เท่านั้นที่หลงเชื่อ แต่หากคิดในแง่บวก คำทำนายอุปนิสัยคนจากตัวเลขวันที่ที่เกิด คือ ข้อมูลอย่างหนึ่งในการเรียนรู้อุปนิสัยคน

ไคโร ใช้เลขวันเกิด 1-9 ทำนายอุปนิสัยของบุคคลได้อย่างแม่นยำ
ไคโร ใช้เลขวันเกิด 1-9 ทำนายอุปนิสัยของบุคคลได้อย่างแม่นยำ

            2.1บุคคลหมายเลข 1 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 1,10,19

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 1 มีอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความคิดริเริ่มและมีภาวะผู้นำ

            2.2 บุคคลหมายเลข 2 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 2,20,29

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลลหมายเลข 2 เป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรียภาพ ไม่ให้ความสำคัญทางด้านวัตถุ

            2.3 บุคคลหมายเลข 3 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 3,21,30

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 3 เป็นคนที่สนใจในรายละเอียด  ไม่ย่อท้อ ยอมหักไม่ยอมงอ เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเช่นเดียวกับบุคคลหมายเลข 1

            2.4 บุคคลหมายเลข 4 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 4,13,22,31

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 4 เป็นคนที่ชอบเข้าข้างคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

            2.5 บุคคลหมายเลข 5 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 5,14,23

          ไคโรกล่าว่า บุคคลหมายเลข 5 เป็นคนที่มีหัวคิดเป็นนักประดิษฐ์ เข้ากับคนได้ทุกชั้น

            2.6 บุคคลหมายเลข 6 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 6,15,24

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 6 คือ เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นมาก และมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

            2.7 บุคคลหมายเลข 7 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 7,16,25

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 7 เป็นคนที่ชอบอยู่อย่างอิสระ มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต เป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

            2.8 บุคคลหมายเลข 8 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 8,17,26

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 8 ชอบการแสดงออกที่แข็งแกร่ง ใช้ชีวิตอย่างโลดโผน

            2.9 บุคคลหมายเลข 9 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 9,18,27

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 9 ชอบการเป็นนายตัวเองมากกว่าจะเป็นลูกน้องคนอื่น

            สำหรัยรายละเอียดของบุคคลแต่ละหมายเลข จะนำเล่าให้ท่านฟังในบทความต่อ ๆ ไป

3.ประสบการณ์ความสนุกในการเรียนรู้อุปนิสัยคนรอบข้างจากตัวเลขวันที่ที่เกิด

การใช้เลข 1-9 เรียนรู้อุปนิสัยตนเองและคนรอบข้าง เป็นเรืองที่สนุกและทำได้ง่ายดายอย่างแทบไม่น่าเชื่อ
่
การใช้เลข 1-9 เรียนรู้อุปนิสัยตนเองและคนรอบข้าง เป็นเรืองที่สนุกและทำได้ง่ายดาย อย่างแทบไม่น่าเชื่อ

          ในช่วงปี พ.ศ 2518-2520 เป็นช่วงเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรก ในตำแหน่งปลัดอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่ได้ขอลาศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิต ฯ หรือ NIDA  ผมได้ทดลองนำความรู้ในเรื่องอุปนิสัยของบุคคลทั้ง 9 หมายเลขไปทดสอบกับเพื่อน ๆ ที่กำลังเรียน ณ สถาบันบัณฑิต ฯ ด้วยกัน พบว่า มีความถูกต้องไม่น้อย โดยเพื่อน ๆ ที่ยินดีแจ้งวันที่ที่เกิดให้ผมทราบ ล้วนแต่มีความสนุกกับการให้ผมทำนายนิสัย

            ผมเองก็รู้สึกสนุกอยู่ไม่น้อยที่ได้เรียนรู้นิสัยเพื่อน ๆ ด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ เพียงแค่รู้วันที่ที่เกิดเท่านั้น การทำนายนิสัยคนรอบข้างเช่นนี้ อาจจะยังไม่นับว่า เป็นการดูดวง เป็นเพียงการดูอุปนิสัยเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเรารู้อุปนิสัยของบุคคล เราก็อาจพอจะมองเห็นแนวโน้มหรือทิศทางของบุคคลนั้นว่า จะสามารถเจริญก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานของเขาในอนาคตได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

          เหตุที่กล่าวเช่นนี้ ก็เพราะเวลาคนจะทำหรือไม่ทำอะไร มักจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของบุคคลนั้นว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร เช่น คนที่มีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโต ย่อมมีอุปนิสัยที่จะมองหาโอกาสหรือช่องทางที่จะทำให้ตนเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นได้สำเร็จ แต่ถ้าคนที่ชอบความเป็นอิสระ จะคิดในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ แม้อยากมีความเจริญก้าวหน้าเช่นกัน แต่จะไม่ชอบคิดหาช่องทางหรือหาโอกาสที่จะทำให้ตนไปสู่จุดหมายนั้น เพราะเป็นคนที่ไม่ชอบคลุกวงใน หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รอบุญหล่นทับ นั่นเอง

            ยิ่งกว่านั้น ผมได้ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของตัวเลขวันที่ที่เกิด สังเกตดูวันและเดือนเกิดของบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการและวงการเมือง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำไปลงข่าวในหน้าที่ 4 ซึ่งเป็นหน้าบุคคลในข่าวในแต่ละวัน เพื่อดูว่า คนที่ประสบความสำเร็จจนเจริญก้าวหน้าได้เช่นนั้น เป็นบุคคลหมายเลขใด  พบว่า บุคคลหมายเลข 1 และหมายเลข 3 มักจะเจริญก้าวหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการและวงการเมืองมากที่สุด รองลงไปคือ บุคคลหมายเลข 5  ส่วนบุคคลหมายเลขอื่น ๆ ก็มีอยู่ แต่มีในสัดส่วนที่น้อยกว่า

            ด้วยวิธีการดังกล่าว ในยุคสมัยหนึ่ง ทำให้ผมจดจำวันและเดือนเกิดของบุคคลสำคัญเหล่านั้นได้หลายคนโดยอัตโนมัติ แทบไม่น่าเชื่อ!

4.ตัวเลขวันที่เกิดกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

          ตามหลักการบริหารที่ได้รำ่เรียนกันมาชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโทในยุคก่อน ได้กล่าวว่า หลักการบริหารงานมีอยู่ 2 หลักใหญ่ ๆ คือ การทำงานให้สำเร็จบรรลุวัตถประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องใช้หลักและกระบวนการในการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ก็ต้องใช้หลักมนุษสัมพันธ์

            คำสอนต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เช่น หลักสังควัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 หลักหิริโอตตัปปะ และหลักขันติโสรัจจะ เป็นต้น

            แต่หลักอิทธิพลตัวเลขวันที่ที่เกิด มุ่งที่จะทำให้เรารู้จักอุปนิสัยของบุคคลแต่ละหมายเลขว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นคนเช่นไร และเมื่อเราทราบอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้น เราย่อมจะกำหนดรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเหล่านั้นได้ไม่ยาก ทำให้ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น

5.การปรับกลยุทธ์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์จากตัวเลขวันทีที่เกิด

          เมื่อเราทราบอุปนิสัยเบื้องต้นของบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่เรามีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ แล้ว เราย่อมสามารถวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลนั้นได้ หลังจากนั้น เราก็อาจจะใช้ความคิดด้านบวก มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ให้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การติดต่อประสานงานสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี เช่น

            หากบุคคลที่เราต้องไปติดต่อประสานงาน เป็นบุคคลหมายเลข 3 ซึ่งมีอุปนิสัยเจ้าระเบียบ สนใจในรายละเอียด และเป็นคนไม่ยอมคน  กรณีเช่นนี้ เราต้องยอมอ่อนเข้าหา อย่าไปโต้แย้ง เพราะถ้าโต้แย้ง เขาคงไม่ยอมเรา ซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ความล้มเหลวในการติดต่อประสานงานหรือขอความช่วยเหลือในที่สุด

            หากบุคคลที่เราต้องไปติดต่อประสานงาน เป็นบุคคลหมายเลข 5 ซึ่งมีอุปนิสัยเป็นกันเอง เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น  กรณีเช่นนี้ การเจรจาใด ๆ ก็ไม่น่าจะยาก ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ

6.สรุป

          ความสนุกจากประสบการณ์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงแค่รู้วันที่ที่เกิดของบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่เราต้องการติดต่อประสานงานหรือขอความช่วยเหลือ โดยอาตัวเลขวันที่ที่เกิดรวมกันจนได้ตัวเลขหลักเดียว 1-9 หลังจากนั้น เราก็จะสามารถทราบอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้นว่า แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนเช่นไร ประหนึ่งว่า เรารู้จักอุปนิสัยของบุคคลนั้นมาตั้งแต่เกิดทีเดียว

            เมื่อทราบอุปนิสัยจากวันที่เกิดตามหลักเลขโชคของไคโรแล้ว เราย่อมใช้ความคิดทางบวกเพื่อปรับกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนั้นได้ไม่ยากนัก อันจะเป็นหนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขได้ในที่สุด

            สุดท้ายนี้ผมอยากจะย้ำว่า การนำเสนอความรู้เรื่องอิทธิพลเลขโชคตามวันที่ที่เกิดของไคโร 1-9 ในบทความชุดนี้ มิได้หมายความว่า ผมเป็นโหราจารย์ จึงไม่อาจทำนายทายทักอะไรนอกเหนือไปจากนี้ได้  นอกจากการนำเสนอหลักในการอ่านอุปนิสัยคนด้วยวิธีการง่าย ๆ เผื่อท่านผู้อ่านจะลองนำไปทดสอบดูความน่าเชื่อถือของหลักการนี้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างท่าน

          แต่ผมขอยืนยันว่า จากประสบการณ์ในการทดลองใช้หลักอิทธิพลตัวเลขวันที่เกิด 1-9 ของไคโรมาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 45 ปี หลักการนี้เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อุปนิสัยคนรอบข้างได้สบาย ๆ

            การรู้จักอุปนิสัยบุคคลรอบข้างหรือแม้อุปนิสัยตนเอง ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีทั้งในครอบครัว องค์กร และสังคม

          ขอถามท่านสักหน่อยเถอะว่า ขณะนี้ ท่านรู้จักอุปนิสัยขอตัวท่านเองและคนรอบตัวท่านดีหรือยัง ถ้ายังขอให้ท่านติดตามอ่านบทความชุดนี้ไปจนจบ ซึ่งจะมีต่อราว 10 บทความ แล้วท่านจะรู้สึกประหลาดใจว่า ท่านรู้จักตนเองและคนรอบข้างได้ดีกว่าเดิมเยอะทีเดียว แต่อย่างเพิ่งเชื่อนะครับ ต้องลองทดสอบดูก่อน

            ในครั้งต่อไปจะเป็นการกล่าวถึง เรื่องอุปนิสัยจะบ่งบอกอนาคตของบุคคลได้อย่างไร ขอเชิญทุกท่านติดตาม ขอบคุณครับ

          ดร.ชา/ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

8 COMMENTS

 1. อ่าน สนุก ได้ความรู้ นำไปใช้ในชีวิตแระจวันได้ค่ะ และอ่านอล้วรู้สึกผ่อนคลาย

  1. ขอบคุณครับที่อ่านแล้วรู้สึกสนุก ตรงตามเจตนารมณ์ของคนเขียน

 2. ประสบการณ์ ที่ใช้พิจารณาอุปนิสัยของบุคลรอบข้าง ก็น่าเป็นที่เชื่อถือได้ นะคะ

  1. ดร.กาญจนา น่าจะลองใช้ทดสอบกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างดูนะครับ

 3. ขอบคุณครับ สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิง เพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้างได้ครับ

  1. อันดับแรก ผู้หมวดน่าจะทดสอบกับคนใกล้ตัวก่่อน เช่น ลูก เมีย เพือนสนิท ลูกน้องใกล้ชิด
   ผลเป็นอย่างไรกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างนะ

 4. ติดตามงานเขียนครั้งต่อไปค่ะ

  1. ขอขอบคุณ คุณ feelgood2514 มากที่ตั้งใจะติดตามผลงานเขียนต่อไปของผม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: