ประเภทของบทความ

ลักษณะบทความที่นำเสนอใน เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เป็นการนำเรื่องราวที่มีเนื้อหาสาระกึ่งวิชาการ ในรูปแบบของเรื่องเล่า ในหลายมิติ ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ภาวะผู้นำ รัฐธรรมนูญ การปฏิบัติธรรม และการสั่งจิตใต้สำนึก โดยสอดแทรกประสบการณ์ในการรับราชการของผู้เขียนในฐานะนักปกครอง นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี จนกระทั่งตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2517-2554 เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องราว พร้อมกับความสนุก เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และได้ข้อคิดดี ๆ ในด้านบวกหรือสร้างสรรค์

ม้า เคยใช้เป็นสัตว์พาหนะของนักปกครองในการออกตรวจตราท้องที่ชนบทในอดีต
ม้า เคยใช้เป็นสัตว์พาหนะของนักปกครองในการออกตรวจตราท้องที่ชนบทในอดีต

การจัดหมวดหมู

การเล่าเรื่องจะแบ่งออกเป็นหมวด ๆ ตามเนื้อหาที่เกียวข้อง โดยขณะนี้ได้แบ่งออกเป็น 12 หมวด คือ

โหมโรง

หมวด 1 เส้นทาง สุู่ อาชีพนักปกครอง

หมวด 2 ประสบการร์ในการบริหารงาน เพื่อแก้ปัญหาในยามวิกฤต

หมวด 3 เรื่องเล่าสนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หมวด 4 ประสบการณ์การส้่งจิตใต้สำนนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข

หมวด 5 เรื่องเล่า เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใข

หมวด 6 เรื่องเล่า ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว

หมวด 7 เรื่องเล่าประสบการณ์การฝึกการปฏิบัติธรรม

หมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา

หมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ

หมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ความทรงจำที่ดี

หมวด 11 ความฝีน และความสำเร็จ

หมวด 12 กลุ่มประเทศ อาเซียน

หมวด 13 หนังสืออีบุ๊ค เรื่องเล่า ดร.ขา

กำหนดการนำบทความลงโพสต์

เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จะนำบทความลงโพสต์สัปดาห์ ละ 1 วัน (ในช่วงระหว่าง วันจันทร์-วันพุธ)

โดยบทความหนึ่ง ต้นฉบับจะมีความยาวเท่ากับกระดาษขนาด A 4 จำนวนประมาณ 9-10 หน้า

ดร.ชา

25 กรกฎาคม 2563

Share on Social Media
%d bloggers like this: